Bibliografi for Trond K.O. Kristoffersen

Tittel: Forlag: Utgivelsesår: ISBN
Har du lyst - får du laud

Red: Oddfrid Bergersen

Universitetsforlaget

1996

82-7020-608-3
Ikke vondt ment (Ungdomsbok) Damm

2005

82-04-11311-0
Norsk i midten 5 (Tekstsamling) Damm 2006 82-04-11274-2
Norsk i midten 6 (Tekstsamling) Damm

2007

82-04-13273-4
       

Alt om Ikke vondt ment

 

Norsk Selskap for Filosofisk Praksis
Sokratisk dialog og Filosofisk Praksis
 

 

 

 

   Back  Bøker   Kronikker

Copyright © 2005 Sandberg • Kristoffersen ANS
Sist endret: 14 mars 2009